Con của bố

Mẹ đang gấp quần áo khô để cất. Mẹ gọi :
– Ai là con trai bố nào, ra đây cất quầo áo của bố giúp mẹ?
Anh lớn hô to:
– Con!
Rồi bê quần áo và tất của bố cất vào ngăn tủ.
Thấy vẫn còn, mẹ gạ:
– Thế Bin (cu em) đâu? Không giúp mẹ à?
Bin núp trong phòng, nói vọng ra:
– Con là con mẹ mà!

Chia sẻ Truyện này

PinIt