Tài hai, tài ba

Có lúc Bin còn chơi chữ với mẹ:
Bin: Mẹ ơi, nghệ sĩ tài ba là gì?
Mẹ: Là nghệ sĩ biểu diễn rất hay.
Bin: Con lợn tài ba là gì?
Mẹ: Là con lợn rất giỏi.
Bin: Thế có “tài hai” không hả mẹ?

Chia sẻ Truyện này

PinIt