Có công mài sắt có ngày nên kim

truyen co tich

Đến như sắt mài mãi cũng thành kim, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được miễn là chúng ta, biết chịu khó khổ luyện, biết kiên trì nhẫn nại thì việc gì cũng thành. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” qua câu chuyện sau đây nhé.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ Truyện này

PinIt